Ispis

Odnos roditelja i djece

Roditeljska skrb

Roditeljsku skrb čine odgovornosti, dužnosti i prava roditelja, s ciljem zaštite dobrobiti djeteta. 

Roditelji su dužni:

Pravo je roditelja:

Pravo je i dužnost roditelja :

 

Odnosi roditelja i djece

Ako roditelji ne žive u obiteljskoj zajednici, sud će odlučiti s kojim će roditeljem dijete živjeti te odrediti način i vrijeme susreta i druženja djeteta s drugim roditeljem.

Radi zaštite dobrobiti djeteta susreti i druženje djeteta s roditeljem koji ne živi s djetetom mogu se ograničiti ili zabraniti, a prema okolnostima slučaja sud može odrediti osobu u čijoj će se nazočnosti održavati susreti i druženje.

Oba roditelja ili roditelj koji sam skrbi o djetetu mogu čuvanje i odgoj djeteta privremeno povjeriti drugoj osobi, a ustanovi socijalne samo uz odluku centra za socijalnu skrb.

Sud može donijeti odluku, uzimajući u obzir dobrobit djeteta, o susretima i druženju unuka s bakom, odnosno djedom, kao i o susretima i druženju s braćom ili polubratom i polusestrom.

Centar za socijalnu skrb daje sudu mišljenje u svim postupcima u kojima sud odlučuje o skrbi o djetetu i o susretima i druženju, s ciljem zaštite dobrobiti djeteta.