Javni natječaj za zapošljavanje pripravnika - socijalni radnik/ca na određeno vrijeme -12 mjeseci

Temeljem čl. 55. Zakona o radu (NN RH br. 93/14, 127/17 i 98/19), čl. 256. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH br. 18/22), sukladno Odluci Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika za 2022. godinu u ustanovama socijalne skrbi kroz provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja “Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“ KLASA: 100-01/22-01/4, URBROJ: 524-08-01-01/1-22-4 od 25.3.2022.g. i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi za 2022. godinu i čl. 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Makarska, KLASA: 011-02/15-01/02, URBROJ: 2147-15-01-01-15-4 od 2.2.2015.g., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Makarska, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje
PRIPRAVNIKA
na određeno vrijeme -12 mjeseci
putem mjere aktivne politike zapošljavanja-Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo-javne službe
za slijedeće zvanje: SOCIJALNI RADNIK

  • 1 izvršitelj/ica

Prilog - detalji natječaja:

Natječaj za zapošljavanje socijalnog radnika

Obavijest o rezultatima javnog natječaja

Natječaj za pravnika Socijalni radnik I. vrste

Temeljem čl. 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Makarska, KLASA: 011-02/15-01/02, URBROJ: 2147-15-01-01-15-4 od 2.2.2015.g., čl. 20. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Makarska, KLASA:011-02/14-01/04, URBROJ: 2147-15-01-01-15-4 od 23.02.215.g., uz prethodnu suglasnost Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/22-02/80, URBROJ: 524-08-01-01/1-22-2 od 16.02.2022.g. ravnateljica Centra za socijalnu skrb Makarska raspisuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto:

socijalni radnik I. vrste zvanja na određeno puno radno vrijeme
(do povratka radnice s mandatnog mjesta predstojnice Podružnice Vrgorac)
1 izvršitelj/ica

Socijalni radnik - I. vrste

  • 1 izvršitelj/ica

Prilog - detalji natječaja:

Natječaj za zapošljavanje socijalnog radnika I. vrste

Obavijest o rezultatima javnog natječaja

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge tjelesne zaštite

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB MAKARSKA
KLASA: 406-01/21-01/2
URBROJ: 2147-15-01-01-21-10
Makarska, 28.12.2021. godine

Na temelju čl. 15. st. 2 Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16), čl. 26. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, KLASA: 011-02/20-01/2, URBROJ: 2147-15-01-01-20-2 od 19.06.2020. g. čl. 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Makarska, KLASA: 011-02/15-01/02, URBROJ: 2147-15-01-01-15-4 od 02.02.2015. g. ravnateljica Centra za socijalnu skrb Makarska dana 28.12.2021. godine donosi:

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA USLUGE TJELESNE ZAŠTITE

Prilog - Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge tjelesne zaštite

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge tjelesne zaštite

Poziv za dostavu ponuda

Javni naručitelj Centar za socijalnu skrb 13.12.2021. godine objavljuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Sukladno članku 12. i članku 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novive" br. 120/16), postupak jednostavne nabave se providi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, KLASA 011-02/20-01/2, URBROJ: 2147-15-01-01-20-2 od 19.06.2020. g.

 

OPIS PREDMETA NABAVE

  • Predmet nabave je pružanje usluge zaštite osoba i imovine sukladno priloženom Troškovniku.

Prilog - Poziv, Troškovnik, Ponudbeni list:

Poziv za dostavu ponuda - Troškovnik - Ponudbeni list

Natječaj za pravnika Socijalni radnik I. vrste

Temeljem čl. 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Makarska, KLASA: 011-02/15-01/02, URBROJ: 2147-15-01-01-15-4 od 2.2.2015.g., čl. 20. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Makarska, KLASA:011-02/14-01/04, URBROJ: 2147-15-01-01-15-4 od 23.02.215.g., uz prethodnu suglasnost Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/21-02/1397, URBROJ: 524-08-01-01/5-21-2 od 25.11.2021.g. ravnateljica Centra za socijalnu skrb Makarska raspisuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto:

s o c i j a l n i r a d n i k I. vrste zvanja na neodređeno puno radno vrijeme 1 izvršitelj/ica

Socijalni radnik - I. vrste

  • 1 izvršitelj/ica

Prilog - detalji natječaja:

Natječaj za zapošljavanje socijalnog radnika I. vrste

Obavijest o rezultatima javnog natječaja

OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA

 

Prilog - Obavijest o rezultatima javnog natječaja:

Obavijest o rezultatima javnog natječaja

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge tjelesne zaštite

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB MAKARSKA
KLASA: 406-01/21-01/1
URBROJ: 2147-15-01-01-21-1
Makarska, 03.05.2021. godine

Na temelju čl. 15. st. 2 Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16), čl. 26. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, KLASA: 011-02/20-01/2, URBROJ: 2147-15-01-01-20-2 od 19.06.2020. g. čl. 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Makarska, KLASA: 011-02/15-01/02, URBROJ: 2147-15-01-01-15-4 od 02.02.2015. g. ravnateljica Centra za socijalnu skrb Makarska dana 03.05.2021. godine donosi:

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA USLUGE TJELESNE ZAŠTITE

Prilog - Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge tjelesne zaštite

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge tjelesne zaštite

Obavijest kandidatima natječaja za zapošljavanje pripravnika - socijalnog radnika

OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE PRIPRAVNIKA - SOCIJALNOG RADNIKA

Temeljem čl. 55. Zakona o radu (NN RH br. 93/14, 127/17 i 98/19), čl. 215. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika za 2021. godinu u ustanovama socijalne skrbi kroz provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja “Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“ i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi za 2021. godinu, KLASA: 112-06/21-01/2, URBROJ: 524-08-01/2-21-4 od 18.03.2021.g. i čl. 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Makarska, KLASA: 011-02/15-01/02, URBROJ: 2147-15-01-01-15-4 od 2.2.2015.g., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Makarska, donosi

ODLUKU
o izboru kandidata:

Prilog - Obavijest kandidatima natječaja za zapošljavanje pripravnika - socijalnog radnika:

Obavijest kandidatima natječaja za zapošljavanje pripravnika - socijalnog radnika

Važni linkovi